Wabo adviesbureau

Wabo adviesbureau staat garant voor duidelijk Wabo advies. Met onze kennis en expertise op het gebied van het omgevingsrecht kunnen we professionele opdrachtgevers in de vastgoedsector goed adviseren en begeleiden bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Samen gaan we stap voor stap naar een omgevingsvergunning!

Wat betekent de Wabo voor u?

Wabo staat voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De Wabo regelt de omgevingsvergunning. Met een omgevingsvergunning heeft u één complete vergunning voor slopen, wonen, bouwen, monumenten, milieu, natuur en ruimte. Hetgeen uiteindelijk moet leiden tot:

  • Minder administratieve lasten;
  • Snellere besluitvorming;
  • Geen tegenstrijdige bepalingen en/of nadere voorwaarden;
  • Eén moment in de procedure om een zienswijze in te dienen of bezwaar te maken;
  • Een keer en waarschijnlijk lagere leges.

Wat kunnen wij m.b.t. de Wabo voor u betekenen?

Wanneer u initiatieven ontplooit voor bepaalde activiteiten en een locatie op het oog heeft kunnen wij u adviseren en begeleiden bij:

Neem contact op om te zien wat wij in uw specifieke geval voor u kunnen betekenen!